dbbhp - usługi BHP w Piekarach Śląskich! Twoje BHP - nasz problem.

Szkolenia bhp

Prowadzimy szkolenia bhp: od wstępnych, przez okresowe po specjalistyczne. Organizowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy, a pracownicy muszą je odbywać systematycznie. Prowadzimy fachowe doradztwo bhp również w tej dziedzinie, więc pomożemy dobrać odpowiedni zakres merytoryczny. Warto pamiętać, że dopuszczenie do pracy pracownika bez obowiązkowego szkolenia bhp, to dla pracodawcy odpowiedzialność cywilnoprawna i może się wiązać z koniecznością wypłacenia odszkodowania (art. 444 k.c.).

Oferujemy szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem MG i P z dnia 27 lipca 2004 r., Dz. U. Nr 180 poz. 1860 ze zm. - Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972 oraz - Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420): szkolenia bhp wstępne przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających pracę oraz szkolenia bhp okresowe dla:

· pracodawców,
· osób kierujących pracownikami,
· pracowników administracyjno-biurowych,
· pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
· pracowników inżynieryjno-technicznych

Prowadzimy także szkolenia specjalistyczne:

· z pierwszej pomocy przedmedycznej (część teoretyczna i zajęcia praktyczne z nauki resuscytacji),
· z zakresu ochrony przeciwpożarowej (praktyczne użycie sprzętu gaśniczego).

Dbamy o to, by prowadzone przez nas szkolenia bhp były ciekawe dla słuchaczy. Dzięki temu łatwiej przyswoją sobie problematykę bhp i ppoż. Korzystamy z prezentacji multimedialnych i filmów DVD, zachęcamy słuchaczy do wdrażania zdobytej wiedzy w miejscu pracy.

Szkolenia przeprowadzimy w wybranym przez Państwa miejscu i czasie. Zawsze słuchamy uważnie potrzeb zleceniodawców, aby jak najlepiej przeszkolić odbiorców.

Jakie są obowiązkowe szkolenia bhp dla pracowników?

Podczas szkoleń bhp dla pracowników wszyscy muszą zostać zapoznani z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, jakich trzeba przestrzegać na konkretnym stanowisku. Szkolenia bhp powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy, to jedyne obowiązkowe szkolenia, na które pracodawca musi skierować pracowników.

Pierwsze szkolenie musi się odbyć przed przystąpieniem do pracy, to szkolenie bhp wstępne. Powinno mieć formę instruktażu i obejmować zasady bezpieczeństwa ogólne i dotyczące konkretnego stanowiska. Obowiązkowe są także szkolenia bhp okresowe. Kieruje się na nie pracowników co 3 do 6 lat, zależnie od charakteru stanowiska pracy. W naszej ofercie mamy także specjalistyczne szkolenia bhp dla pracowników, zapraszamy.
Projekt i wykonanie: YouQ.pl
© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone dla dbbhp.pl.