dbbhp - usługi BHP w Piekarach Śląskich! Twoje BHP - nasz problem.

Doradztwo bhp

O firmie Prowadzimy doradztwo bhp. Oferujemy kompleksowe usługi na zasadach outsorcingu lub pojedyncze zlecenia. Zajmujemy się doradztwem bhp między innymi w zakresie obowiązujących przepisów prawa, organizacji pracy, środków ochrony pracowników, zagadnień związanych z bezpieczną pracą.

W ramach współpracy dbamy o zachowanie poufności danych, zapewniamy rzetelne i sprawdzone informacje, przekazane w jasny sposób. Proponujemy wiele usług, niezbędnych do prowadzenia firmy zgodnie z wymogami prawnymi:

· nadzór w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej,
· przeprowadzanie przeglądów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp,
· bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji,
· ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
· ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
· przeprowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp,
· prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,
· sporządzanie rocznych analiz stanu bhp,
· udział w wykonywaniu badań środowiskowych.

Warunki umowy ustalimy z Państwem indywidualnie, w zależności od potrzeb.

Audyty bhp

W ramach doradztwa w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej prowadzimy także profesjonalne audyty bhp. Audyty bhp można przeprowadzić m.in.:

· w firmie,
· w magazynie,
· w biurze,
· na budowie,
· na produkcji.

Na czym polega audyt bhp? To dogłębne zapoznanie się specjalisty z rozwiązaniami, jakie funkcjonują w danej firmie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Audyt zakłada ocenę ich zgodności z obowiązującymi przepisami (a za niezgodności mogą grozić sankcje karne) i zidentyfikowanie ewentualnych zagrożeń. Prowadząc audyt bhp, sprawdzimy: poprawność dokumentacji, pomieszczenia i stanowiska pracy, a także czy pracownicy mają aktualne badania i szkolenia bhp. Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

· audyt dokumentacji pracowniczej – akta osobowe,
· audyt dokumentacji bhp (zarządzenia, regulaminy, rejestry itd.),
· audyt technicznego bezpieczeństwa pracy (magazyn, pomieszczenia biurowe, stanowiska pracy, maszyny urządzenia, narzędzia).

Audyt bhp kończy się raportem. Przeprowadzimy audyt bhp w Państwa firmie, dzięki czemu zyskają Państwo pewność, że wdrożone rozwiązania funkcjonują na odpowiednim poziomie, a pracownicy są bezpieczni. Jeśli pojawią się nieprawidłowości, dzięki audytowi możliwe będzie szybkie zareagowanie i poprawa stanu bezpieczeństwa.
Projekt i wykonanie: YouQ.pl
© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone dla dbbhp.pl.