dbbhp - usługi BHP w Piekarach Śląskich! Twoje BHP - nasz problem.

NADZÓR I DORADZTWO

O firmie Oferujemy Państwu kompleksową obsługę bhp w ramach outsourcingu.

Zgodnie z Kodeksem Pracy:

"Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy"
Podstawa prawna: Art. 23711 Kodeksu pracy.

Przenosząc część swoich zadań na wykonawcę uzyskujecie Państwo wykonanie usług po niższym koszcie, za to z gwarancją lepszej jakości.

Podejmując współpracę z nami znajdziecie Państwo rozwiązanie dla wielu swoich potrzeb.

Naszym Klientom zapewniamy:
 • profesjonalne wykonanie powierzonych zadań
 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa
 • poufność wszelkich danych
 • indywidualne podejście do każdego z klientów
Podejmując współpracę z nami znajdziecie Państwo rozwiązanie dla wielu swoich potrzeb.

W ramach współpracy proponujemy:
 • doradztwo w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej,
 • przeprowadzanie przeglądów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji,
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, wraz ze sporządzeniem dokumentacji,
 • przeprowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp,
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • sporządzanie rocznych analiz stanu bhp,
 • udział w wykonywaniu badań środowiskowych,
 • zgłaszanie firm do PIP i PIS
Warunki umowy ustalamy z Klientem indywidualnie w zależności od jego potrzeb.

Informujemy iż oprócz outsourcingu, firma dbbhp przyjmuje jednorazowe zlecenia na wykonanie wszystkich czynności standardowo zawartych w pakiecie w tym na przeprowadzanie audytów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, dokumentację oceny ryzyka zawodowego i wypadków przy pracy.
Projekt i wykonanie: YouQ.pl
© 2010 - 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone dla dbbhp.pl.