dbbhp - usługi BHP w Piekarach Śląskich! Twoje BHP - nasz problem.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego w razie wystąpienia wypadków w pracy oraz w drodze do i z pracy. Bez względu na rodzaj środowiska pracy wypadek może zdarzyć się wszędzie. Dlatego tak ważne jest rozwijanie świadomości i podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia zagrożeń w miejscu pracy.

Współpraca z nami pozwoli zaoszczędzić czas związany z prowadzeniem dochodzenia powypadkowego, zapraszamy. Oferujemy także doradztwo i pomoc, jeśli u pracownika wystąpi choroba zawodowa.

Obowiązki pracodawcy po wypadku przy pracy

Warto zadbać o wszystko, co pozwoli uniknąć wypadku przy pracy – najważniejszym działaniem prewencyjnym jest kierowanie pracowników na szkolenia bhp. Jeśli jednak nieszczęśliwy wypadek się zdarzy, konieczne jest:

· udzielenie osobom poszkodowanym pierwszej pomocy,
· zawiadomienie (niezwłoczne) inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy,
· zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
· ustalenie okoliczności i przyczyny wypadku: w tym celu powinno się powołać zespół powypadkowy,
· sporządzenie dokumentacji powypadkowej.

Na sporządzenie protokołu jest 14 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia przez poszkodowanego.

Konieczne jest też zastosowanie odpowiednich środków zapobiegających w przyszłości podobnym wypadkom.

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe mogą rozwijać się u pracowników na skutek:

· występowania w środowisku pracy czynników szkodliwych dla ich zdrowia,
· sposobu wykonywania danej pracy.

Choroby zawodowe określa szczegółowo załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. Nr 105, poz. 869) ze zm. (Dz.U. 2012, poz. 662). Jeśli choroba wystąpi u pracownika, należy podjąć szereg działań: od zgłoszenia odpowiednim organom na właściwym formularzu, poprzez ustalenie przyczyn i realizację zaleceń lekarskich, po analizę przyczyn i prowadzenie rejestru.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w każdym problemie dotyczącym bhp w Państwa firmie.
Projekt i wykonanie: YouQ.pl
© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone dla dbbhp.pl.