dbbhp - usługi BHP w Piekarach Śląskich! Twoje BHP - nasz problem.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Co to jest ryzyko zawodowe?

Ocena ryzyka jest niczym innym jak szczegółowym i dokładnym sprawdzeniem i oceną tego, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę ludziom i pracownikom. Celem oceny ryzyka jest też upewnienie się, że nikt nie ulegnie wypadkowi ani nie zachoruje wskutek oddziaływania czynników środowiska pracy. Wypadki oraz choroby mogą zrujnować życie oraz negatywnie wpłynąć na Twoje przedsiębiorstwo poprzez: zmniejszenie wydajności oraz produkcji, uszkodzenie maszyn i urządzeń, zwiększenie składki ubezpieczeniowej (kosztów ubezpieczenia) lub konieczność uczestnictwa w procesach sądowych.

Kiedy przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego?


Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadzamy przed oddaniem go do eksploatacji.

Należy pamiętać, że ocenę ryzyka będziemy przeprowadzać:
  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
  • w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych
  • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku
Aby poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, pracodawca musi przede wszystkim ocenić jego wielkość na poszczególnych stanowiskach pracy i w zależności od wyników zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.

Czy przeprowadzenie oceny ryzyka przez pracodawcę jest konieczne?

Przeprowadzenie oceny ryzyka jest podstawowym obowiązkiem Pracodawcy wynikającym z ustawy Kodeks pracy.

"Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami".

Podstawa prawna:
  • Kodeks pracy art. 226
  • Rozporządzenie MiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650).
Jakie korzyści ma pracodawca z prawidłowo przeprowadzonej oceny zagrożenia zawodowego na stanowisku pracy?
  • spełnienie wymagań dotyczących przepisów prawnych
  • świadomość pracodawcy, jakie występują zagrożenia i czy zastosowane środki profilaktyczne są wystarczające
  • zamiast intuicji - świadome zarządzanie poziomem ryzyka
  • uniknięcie dodatkowych kosztów i strat
Zastanawiacie się Państwo jak poradzić sobie z tym zagadnieniem?

Chętnie Państwu w tym pomożemy.

Oszacujemy ryzyko zawodowe i sporządzimy dokumentację. Zalecimy odpowiednie środki profilaktyczne minimalizujące narażenie pracowników na zagrożenia wypadkowe i chorobowe.

Firma dbbhp proponuje Państwu fachową pomoc, rzetelność wykonania usługi oraz szybkie terminy realizacji.
Projekt i wykonanie: YouQ.pl
© 2010 - 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone dla dbbhp.pl.