dbbhp - usługi BHP w Piekarach Śląskich! Twoje BHP - nasz problem.

Cele oceny ryzyka zawodowego

Cele oceny ryzyka zawodowego to przede wszystkim zapewnienie skutecznej ochrony pracownikom poprzez ustalenie potencjalnego zagrożenia dla ich zdrowia i życia w środowisku pracy. Opracowanie ryzyka jest obowiązkiem pracodawcy, co reguluje Kodeks Pracy:

„Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami”.

Podstawa prawna:

· Kodeks pracy art. 226
· Rozporządzenie MiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650).

Przygotowanie dokumentu i wdrożenie w życie działań zminimalizuje ryzyko narażenia pracowników na wypadki w pracy i zagrożenia chorobowe.

Przygotowanie oceny ryzyka jest konieczne zawsze wtedy, kiedy:

· tworzy się stanowiska pracy,
· następują zmiany w stosowanych środkach ochronnych,
· występują istotne zmiany organizacyjne i technologiczne,
· zdarzy się wypadek na danym stanowisku.

Po ocenieniu ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy pracodawca informuje o nim pracowników i podejmuje odpowiednie środki zaradcze, aby jak najbardziej zmniejszyć niebezpieczeństwo.

Jakie są cele oceny ryzyka zawodowego?

Zanim zostanie opracowany dokument, warto zastanowić się, jakie są cele oceny ryzyka zawodowego. To pierwszy krok do wdrożenia go w życie, a żeby ocena ryzyka działała, nie może być tylko zapisem. Cele oceny ryzyka zawodowego to w szczególności:

· określenie możliwych zagrożeń w zakładzie pracy,
· podanie skutków tych zagrożeń,
· wskazanie na prawdopodobieństwo wystąpienia,
· oszacowanie skali potencjalnych wypadków,
· wskazanie na rozwiązania, które zminimalizują bądź usuną ryzyko,
· rozszerzenie świadomości na temat potencjalnych zagrożeń,
· zarządzanie ryzykiem przez pracodawcę,
· uświadomienie pracowników.

Wszystkie te cele mają prowadzić do stworzenia wartościowego dokumentu, jakim jest ocena ryzyka zawodowego, a tym samym przyczynić się do ochrony pracowników. Dzięki jego przygotowaniu pracodawca spełni wymagania prawne i będzie świadomie zarządzał ryzykiem zawodowym w firmie.
Projekt i wykonanie: YouQ.pl
© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone dla dbbhp.pl.